Prosjekter

Grunnarbeider for hyttetomt

Opparbeidelse for ny hytte med nytt vann og avløpssystem.

Etablering av ny adkomstvei ca 100m, parkeringsplass og uteområder.


Riving og grunnarbeider for nytt leilighetsbygg

Riving av eksisterende enebolig, grave- og sprengningsarbeider for nytt leilighetsbygg.

Grave-, og sprengningsarbeider i svært trange omgivelser

Grave-, og sprengningsarbeider ble utført svært tett på nærliggende bebyggelse.
Omtrent 300 m³ fast fjell ble sprengt og borttransportert. Det ble utført sømboring langs fjellskjæringen for å få en pen avslutning på arbeidet.

Grave-, og sprengningsarbeider for

ny bolig

Grave-, sprengning og masseforflytningsarbeider i forbindelse med etablering av ny bolig.


Grunnarbeid til driftsbygning

Grave-, sprengning og masseforflytningsarbeider i forbindelse med oppbygging av nytt hønsehus, samt utvendige vann, avløp og overvannsgrøfter.
Driftsbygningen har en grunnflate på ca. 1250m².

Finn oss her

Adresse:
Drøbakveien 401, 1433 Ås

E-post: post@asgas.no

Telefon: 64 94 28 00
Mobil: 90 14 31 75 / 90 73 16 11

Åpningstider

Mandag til Fredag: 07:00 - 16:00   

Lørdag og Søndag: Etter Avtale

Mandag til Fredag etter 1600: Etter Avtale